Når staten vil helt ind i dit inderste

Journalist Sara Høyrup skriver om socialstatens skyggeside: klientisering, konsensussyge og barnerov.

børneindustrien

Godhedens banalitet: Når staten elsker vores børn

Jeg har selv mistet mit barn til statens flagrende fangarme. Det må I godt høre lidt om, selv om det er en meget privat sorg. ||| Mest af alt skal vi dog tale om, hvad det er for et tankesæt, der ligger bag konceptet om, at staten altid ved bedst – langt ind i privatlivets inderste hjertekammer. ||| Jeg tager gerne selskab med mig. Så fører vi en samtale om blind systemtro og om velfærdsstatens skyggeside: borgernes afhængighed af staten. Statens oppustede selvforståelse. Konsensussygen, som sætter retsstatens kontrolfunktioner ud af kraft.
Load More Articles
Close

Subscribe to get sent a digest of new articles by Sara Høyrup

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.