Højtuddannede konferencetolke lige til døren

Foto: Sara Høyrup
Moussa, 16-årig migrant fra Mali

Når vi taler forbi hinanden

Som man råber i skoven, får man svar. Hvem er bedre end tolkene til at opdage, hvor det går i kludder (igen og igen og igen) i asyl"samtaler"? Reelt er det afhøringer forestået af Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet med det særkende, at magtudøvelsen ikke er erkendt. Det bliver sproget gerne mere sjasket af: faux indfølende med en foregøglet hensynsfuldhed. Ansøgerens skæbne afhænger af den gensidige forståelse tværs hen over sprog- og kulturforskelle. Asyltolk Adam Murad har skrevet en eviggyldig tekst om, hvordan man kan stille bedre spørgsmål, hvis man virkelig ønsker at forstå asylmotivet.

Sprogarbejdernes kår

INTERVIEWET – Sara Høyrup, simultantolk og ejer af bureauet Tolkene.dk, er 46 år. Hun er EU-certificeret og CBS-uddannet konferencetolk og godkendt domstolstolk i samme kategori som translatørerne. Bureauet satser især på firmaer og store organisationer. Sara har været oversætter på Weekendavisen og Kristeligt Dagblad siden 2006. Oprindeligt er hun uddannet cand.mag. i spansk og engelsk fra KU og Barcelonas universitet. http://hoyrup.biz/, www.tolkene.dk

Subscribe to get sent a digest of new articles by Sara Høyrup

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.