Foto: Sara Høyrup
Moussa, 16-årig migrant fra Mali

Når vi taler forbi hinanden

Som man råber i skoven, får man svar. Hvem er bedre end tolkene til at opdage, hvor det går i kludder (igen og igen og igen) i asyl"samtaler"? Reelt er det afhøringer forestået af Udlændingestyrelsen eller Flygtningenævnet med det særkende, at magtudøvelsen ikke er erkendt. Det bliver sproget gerne mere sjasket af: faux indfølende med en foregøglet hensynsfuldhed. Ansøgerens skæbne afhænger af den gensidige forståelse tværs hen over sprog- og kulturforskelle. Asyltolk Adam Murad har skrevet en eviggyldig tekst om, hvordan man kan stille bedre spørgsmål, hvis man virkelig ønsker at forstå asylmotivet.
Byretten i København

Sludder og vrøvl fra dumpingaktører

KRONIK - Freelancere kan ikke strejke. Fyrede freelancere kan da slet ikke. Strejke kan kun arbejdere i vaskeægte ansættelser. Riskær junior kan ikke tvinge retstolkene ind i folden ved at opmale vores fravalg af Easy Translate som ulovlig, blot fordi vi som løsarbejdere har pligt til at være udstyrede med momsnumre. Og staten skulle skamme sig over at tørre ansvaret for sin nye dumpingpraksis af på det svageste led.
det prekære arbejdsmarked

Arbejdet kalder

KOMMENTAR – Pressede sprogarbejdere uden rettigheder modtager i disse dage trusselsmails fra Konkurrencestyrelsen på foranledning af en kunde, som ingen af dem ønsker at arbejde for. Der nævnes op til seks års fængsel og bøder på 20 millioner kroner+ til hver løsarbejder. Tolkeskandalen i retsvæsnet når nye højder med Riskær-firmaets snedige anvendelse af det forhold, at mennesker i skjulte ansættelser selv er “virksomheder” qua deres CVR-numre.

Subscribe to get sent a digest of new articles by Sara Høyrup

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.