Foredrag om Spanien, socialstaten og sprogarbejdet

børneindustrien

Godhedens banalitet: Når staten elsker vores børn

Jeg har selv mistet mit barn til statens flagrende fangarme. Det må I godt høre lidt om, selv om det er en meget privat sorg. ||| Mest af alt skal vi dog tale om, hvad det er for et tankesæt, der ligger bag konceptet om, at staten altid ved bedst – langt ind i privatlivets inderste hjertekammer. ||| Jeg tager gerne selskab med mig. Så fører vi en samtale om blind systemtro og om velfærdsstatens skyggeside: borgernes afhængighed af staten. Statens oppustede selvforståelse. Konsensussygen, som sætter retsstatens kontrolfunktioner ud af kraft.
Tegning efter foto af Sara Høyrup
Canigó power

Catalonien: undertrykkelse eller forkælelse?

Catalonien vil være selvstændig. Eller vil regionen nu også det? Og kan administrative enheder og geografiske områder overhovedet have en besjælet vilje? Der har aldrig været flertal i regionen for løsrivelse. ||| Det catalanske særkende bliver undertrykt. Eller gør det? Spaniens decentraliserede statsmodel er opbygget i et forsøg på at rumme den svulmende selvfølelse i de rige regioner: Catalonien og Baskerlandet. Men mere vil have mere. Eftergivenhedspolitik har aldrig virket efter hensigten. ||| Catalanismen er progressiv. Eller er den? Somme siger, at den er fascisme under et andet navn. Den er i alt fald racistisk og populistisk. Og venstreorienteret er den ikke. ||| Modstanderne mod den catalanske nationalisme er Franco-file fascister. Eller er de? Nogle af lokalnationalismens modstandere er spanske nationalister. Nogle spanske nationalister er ekstreme. Andre unionister er de sande demokrater, som forfægter retsstatens principper og står vagt om forfatningen. Også når Madrid ikke selv gør det.
foredrag af Sara Høyrup

Foredrag sydfra og sydpå

Sara Høyrup er Spanienskender bosat i Barcelona. Hun arrangerer studieture med besøg på lokale skoler. Hun agerer selv professionel tolk på oplæg fra lige dem, I gerne vil møde. Hun kommer ud på danske gymnasier og fortæller om Catalonien-krisen og nutidens Spanien fjernt fra klichéen om det svundne nationalkatolske diktatur. ||| Hun holder foredrag om godhedens banalitet i børneindustrien. Hun tager tanken om staten som omsorgsgiver ved vingebenet. Hun opfordrer til andre måder at hjælpe din næste end ved at anmelde andre til socialen for at være anderledes end dig selv – eller afvige fra dine idealforestillinger om det helt rigtige, kernedanske forældreskab.
Sara Høyrup forklarer spanierne, hvor Jylland ligger.

Foredrag gennem ARTE

Foredrag 1: Når staten elsker vores børn | Velfærdsstatens skyggeside er den totalitære fristelse, der ligger i klientgørelsen af borgerne. Det ses klarest på “børneområdet”: Børnene er en ressource, der ikke må gå til spilde. Forældrene er nogen, som staten ikke kan stole på. Borgerne opfordres til at angive hinanden – gerne anonymt. Retssikkerheden er fraværende. ||| Foredrag 2: Catalonien: undertrykkelse eller forkælelse? | I Spaniens nordøstlige hjørne ligger en af landets rigeste regioner. I 2017 kom Catalonien på landkortet som andet end turistdestinationerne Barcelona og Costa Brava. Pludselig ville catalanerne løsrive sig. Eller ville de? ||| Foredrag 3: Spanien 40 år efter de 40 onde år | Hvis man skal tro Enhedslisten og den catalanistiske lobby, er Franco aldrig afgået ved døden. El generalísimo sov ikke stille ind i 1975 efter at have styret Spanien med hård hånd i fire årtier. Alt er ved det gamle, og republikkens forsvarere i tredivernes borgerkrig har stadig brug for internationale brigader. Alle til højre for for det yderste venstre er fascister, og venstrepopulismen udgør sammen med løsrivelsesbevægelserne en broget befrielseshær med retten på sin side. ||| Foredrag 4: Tolk: et erhverv for dig? | En tolk er en mundtlig oversætter. Ordene kan være en samtale ovre på kommunekontoret eller hos lægen, det kan være en retssag eller en politiafhøring, og det kan foregå på konferencer. Tolkning kræver fuld mestring af de sprog, som tolken oversætter imellem. Det kræver analytisk sans og en skarp hjerne. Det kræver diskretion og seriøsitet. Mest krævende er det at oversætte samtidig med, at der bliver talt. Simultantolkning bruger man fx i EU-parlamentet og til konferencer. I retten hvisketolker tolken simultant til den anklagede på fremmedsproget – men når den anklagede taler, lytter tolken og tager noter. Bagefter ”gentager” tolken det sagte med klar røst til juristerne på dansk. ||| Foredragene kan også holdes på spansk og engelsk. ||| Foredrag af Sara Høyrup booker du direkte på tlf. 2747 7300, sara@hoyrup.biz og @lahoyrup på Messenger – eller hos ARTE Booking på telefon 3848 1400 eller på mail booking@artebooking.dk.
samtale mellem Sara Høyrup og Viveca Tallgren

Bellascenen: Den tosprogede elsker

OPTRÆDEN – Jeg taler med min forlægger Viveca Tallgren om romanen /Den tosprogede elsker/ på Bogforum i Bella Center. Den tragikomiske kærlighedshistorie udspiller sig på en baggrund af nationalchauvenisme og selvgod sprogdiskrimination få år inde i det spanske demokrati. Romanen er lige så skarpsynet som Charlie Chaplins film /Diktatoren/, der år og dag før alle andre forstod at se og formidle, hvad der egentlig var på spil.

Subscribe to get sent a digest of new articles by Sara Høyrup

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.