← Back to portfolio

Når vi taler forbi hinanden

Published on SUCCESFULD ASYLSAMTALE MED TOLK

Her er forslag til optimering af tolketekniske såvel som interviewtekniske aspekter af din samtale med en asylansøger.

Når der i din samtale figurerer et ekstra element i form af et tolkefilter, kan der let opstå meningsforstyrrende fejl og/eller misforståelser, som vil afspore din samtale med ansøgeren.

Teksten her er blot til orientering og kan afhjælpe de fejl, der bunder i kommunikative/sproglige misforståelser samt kulturelle kodekser. Det kan gøres med simple optimeringer af tolke- og interviewtekniske aspekter.

Nu vil jeg skitsere de mest karakteristiske og hyppige faldgruber:

Påpegende stedord

Drop påpegende stedord, da det kan skabe usikkerhed omkring, hvad der tales om, og oplysninger kan gå tabt. Eksempel: Tog du så derhen sammen med dem? Sæt i stedet ord på: Tog du så til Damaskus sammen med din familie?

Han, hun, hans, hendes og deres

Tiltal altid ansøger i 2. person og ikke i 3. person gennem tolken. Eksempel: Undgå: Hvornår kom han til DK? Tal direkte til ansøger: Hvornår kom du til DK?

Forlang også, at tolken oversætter, hvad ansøgeren siger, i 1. person: Jeg kom til DK i 2010.

Eksempel på, hvad der sker, hvis tolken oversætter, hvad ansøger siger, i 3. person: Han siger, hans far sagde til ham, at han skulle flygte pga. værnepligten. Hvem er han, og hvis værnepligt er der tale om? Hvis tolken oversætter i 1. person, reduceres enhver tvivl til et minimum. Eksempel: Min far sagde, jeg skulle flygte pga. værnepligten.

Således undgår du igen påpegende stedord som han/hende/de, der kan være vildledende.

Åbne versus lukkede spørgsmål

Forklar ansøgeren tydeligt, at ansøgeren skal matche dine åbne og lukkede spørgsmål i deres svar. Bed ansøgeren om at svare ja eller nej til lukkede spørgsmål og forklarende til åbne spørgsmål.

Spørgeteknik

Undgå "ved-du-om-spørgsmål" i indledningen af dit spørgsmål til ansøger. Eksempel: Ved du om regimet fortsat søger efter dig? Hvis ansøger svarer nej, kan du ikke vide dig sikker på, hvad ansøger egentlig har svaret på: om han ved det, eller om de gør det.

Du bør også undgå at stille flere spørgsmål sammen. Eksempel: Stod dit navn registreret ved hvert et checkpoint, og hvor mange gange kom de hjem og spurgte efter dig hos din familie? Hvis du vil have svar på begge spørgsmål, bør de stilles hver for sig. Ansøger har tendens til kun at svare på det sidste.

Arrangeret ægteskab versus tvangsægteskab

Var det et arrangeret ægteskab? Hvad er det, du søger at opnå med dette spørgsmål? Et ægteskab kan sagtens være arrangeret uden at være mod ansøgers og/eller partners vilje. Hvis du søger at forstå, om

28-11-2014 Skrevet af Adam Murad, asyltolk og sprogofficer Redigeret af Sara Høyrup, chef for Tolkene.dk

Side 1 af 2

ægteskabet var mod ansøgers og/eller partners vilje, bør spørgsmålet lyde: Var det et tvangsægteskab? Oftest misforståede spørgsmål

Hvilken etnicitet tilhører du? Du bør stille et tillægsspørgsmål. Er du araber, kurder, afrikaner osv.? Ansøgeren tror nemlig oftest, at spørgsmål vedrører religiøst tilhørsforhold.

Hvorfor søger du asyl i DK? Ofte svarer ansøger: DK er et dejligt land, har jeg hørt, og de respekterer menneskerettigheder. Hvis du vil vide, hvad ansøgers asylmotiv er, bør du spørge ansøger: Hvorfor er du flygtet fra dit hjemland/opholdsland?

Er der andre forhold, der gør, at du søger asyl? Tilføj: Det behøver der ikke være, men er der noget, vi ikke har talt om, kan du nævne det nu. Ansøger sidder og finder på nye ting eller gentager noget, ansøger allerede har fortalt, fordi ansøger med dit spørgsmål måske føler, at han ikke har tilvejebragt tilstrækkelige asylmotiverende grunde.

Er du gift? Har du børn?

I den arabiske verden og i mange andre lande syd for DK er det usædvanligt at have børn uden for ægteskab. Måske spørgsmålenes rækkefølge bør byttes rundt. 1. Har du børn? 2. Er du gift?

I stedet for den nuværende (for ansøgeren) mærkelige spørgsmålsrækkefølge, der oftest frarøver dig samtalens dynamik, idet ansøger stopper op og kigger undrende på dig, inden han svarer benægtende på, om han har børn, efter at han har fortalt dig, at han ikke er gift.

Seneste bopælsadresse

Når du vil vide, hvad ansøgers adresse er, bør du vide, at de fleste bygninger i den arabiske verden både har navne og numre. Imidlertid kender man sjældent husnumrene, men de fleste kender navnene på bygninger.

Altså kan det med større nøjagtighed præciseres, hvad ansøgers adresse i hjemlandet er. I stedet for at nøjes med en bred stedsangivelse (ex: Damaskus, Yarmouk ved Abu Bakr-moskeen) kan du få en mere nøjagtig adresseangivelse.

Vielsesdato

Når du beder ansøger oplyse, hvornår han blev gift, bør du beslutte, hvad du egentlig gerne vil vide, og præcisér herefter dit spørgsmål. Er det datoen for indgåelsen af den religiøse vielse og ægteskabskontrakt (oftest forestået af en imam)? Er det dato for registrering af ægteskabet ved myndighederne (domstolen og/eller civilregistret)? Er det datoen for bryllupsfesten?

Når ansøger svarer, er det oftest ud fra, hvornår bryllupsfesten fandt sted – en dato der oftest er forskellig fra den religiøse vielse og registrering hos myndigherne.

Ansøger, lad tolken tale ud!

Alt for ofte får tolken af ansøger ikke lov til at tale ud, før der bliver svaret på dit spørgsmål. Når ansøger ikke hører spørgsmålet fra ende til anden og begynder at svare på et spørgsmål, som ansøger han tror, han har forstået, sker der misforståelser, som ingen andre end tolken opdager, da tolken er den eneste, der hører alt! Vær opmærksom på dette. Det sker ofte.

Side 2 af 2

Subscribe to get sent a digest of new articles by Sara Høyrup

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.