← Back to portfolio

COVID VED EUROPAS YDERSTE GRÆNSE

Published on

COVID VED EUROPAS YDERSTE GRÆNSE

I Marokko må den ludfattige befolkning efter sigende nøjes med en elendige russisk vaccine, som de med god grund ikke tør tage, fordi den i vidt omfang gør dem syge. Der er ikke noget velfungerende offentligt sundhedssystem til at tage sig af de syge.

Det søges fra statens side overkompenseret med lukkede grænser, der konstant svinger op og i uden varsel og har mindst lige så meget at gøre med marokkansk udenrigspolitik (forholdet til Spanien) og fortsatte kolonikampe (hvem tilhører de omstridte landområder i syd?) som med omsorg for befolkningen.

Det er en meget hård restriktion at knalde døren i mellem ind- og udland, når man er et udvandringsland. Mange marokkanere må vente år og dag på overhovedet at opnå legitim status som indvandrere i Europa. Denne status er forudsætningen for overhovedet at kunne besøge familien uden igen at stå uden for Det forjættede Land i nord, som de har sat livet på spil for at nå frem til.

Det er heller ikke hvert år, de udvandrede har råd til at rejse hjem på besøg. Det er heller ikke hvert år de får ferie fra deres jobs på bunden af samfundet, hvis de da overhovedet finder ansættelse med eller uden arbejdstilladelse, med eller uden uddannelse.

Og så står de unge mennesker dér foran en lukket grænseport den anden vej, når de endelig skal se den familie, de har forladt for at kunne forsørge den. En nødtvungen og illusionsfyldt rejse, som unge drenge i stimer risikerer alt for - også for selv skabe sig en fremtid i stedet for at stikke fast i udsigtsløsheden i et land uden muligheder.

Havde Marokkos befolkning adgang til ordentlige vacciner, som de faktisk turde tage, ville fristelsen til at smække grænseportene i være langt mindre. Og det ville være sværere for staten at begrunde den hårdhændede løsning på et stort, fælles sundhedsproblem.


Subscribe to get sent a digest of new articles by Sara Høyrup

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.